Venture Beat ընկերությունը Apple, Microsoft և Google օգնականների մասնակցությամբ հետազոտություն է կատարել։

Ինչպես պարզվել է, Siri օգնականի մոտ խոսքի ճանաչումը որակապես ավելի բարձր մակարդակի վրա է, քան մրցակիցների մոտ։

24

Ամեն մի օգնականի տրվել է 18 տարբեր հարցեր անգլերենով, չինարենով, իտալերենով, ֆրանսերենով և գերմաներենով։ Այն դեպքում, երբ օգնականը արագ պատասխան էր տալիս՝ նշանակվում էր 1 միավոր։ Իսկ եթե ճիշտ պատասխանը մի քանի պատասխաններից միայն մեկն էր՝, ապա 0.5 միավոր։ Իսկ եթե պատասխանները չէին համընկնում հարցումների հետ՝ միավոր չէր տրվում։

33

Հետազոտությունների արդյունքում Siri -ի ձայնային ճանաչման ճշտության ցուցանիշը կազմեց՝ 76%, Google Now-ը՝ 46% և Cortana-ը՝ 42%։

42

Google Now-ն և Cortana-ն ավելի վատ են հասկանում խոսքը, քան Siri-ն
30%Ընդհանուր գնահատական
Ընթերցողի գնահատականը: (5 Գնահատականներ)
30%